Laagri kodukord

 1. Laagrisse registreerimine:
  • Lapsevanem või eestkostja peab registreerima lapse laagrisse ja nõustuma kõigi allolevate tingimustega.
  • Haigusnähtudega lapsi ei võeta laagrisse vastu.
  • Kui laps vajab ravimeid või erihooldust, tuleb lisainfo lisada registreerimisvormil.
 2. Ohutus ja tervis:
  • Laps peab olema osavõtlik, rõõmsameelne, sõbralik.
  • Laps täidab laagri reegleid, päevakava ja kasvatajate korraldusi.
  • Ujumine toimub ainult kasvatajate järelvalve koos grupiga. Lapsel on keelatud minna üksinda vette. Laagrikasvatajad veenduvad ning tagavad laste järelvalve ning turvalisuse.
 3. Kommunikatsioon:
  • Nutiseadmeid laagris ei kasutata va vanematele helistamiseks.
  • Laagrikasvatajad võivad teha pilte ja videoid laagri sotsiaalmeedias kajastamiseks.
  • Kõrvalistel isikutel ei ole lubatud laagri territooriumil viibida.
  • Laagrikorraldajad ei vastuta isiklike asjade kadumise eest.

 

  •  
Scroll to Top